نتایج جستجو

حوادث رکنا: آزاده نامداری در یکی از نوشته های خود حرف هایی زد که مضمون ناامیدی داشت.حالا که فرضیه خودکشی او قوی است احتمال افسردگی او هم قوت می گرد و باید دید با چه چیز دست به خودکشی زده است.

سارا و نیکا

سارا و نیکا، دوقلو های زیبا و دوست داشتنی که با حضورشان در سریال پایتخت در تمامی قسمت ها رنگ و لعابی متفاوت به این سریال بخشیدند! سارا و نیکا 17 ساله بیش از سنشان حاشیه دار شدند، حال خبر ازدواج این دوقلو ها در فضای مجازی منتشر شده است!