نتایج جستجو

اخبار روز / اخبار حوادث / اخبار قتل

​در رابطه با حادثه امروز در مترو و حوادثی که در خط ۴ و ۵ مترو داشتیم این مسئله وجود دارد که یک بخشی از این مشکلات مربوط به عوامل فنی بوده است. اما بخش دیگر مربوط به عوامل انسانی در بخش های مختلف مترو است. بنابراین باید بررسی های لازم در صورت بگیرد.