نتایج جستجو

امیرخسرو عباسی با انتشار این عکس نوشت: دختر قشنگم لبخند و خنده‌هایت که کیلومتر‌ها ادامه پیدا می‌کند قلب و روح من گرم می‌شود تو خیلی سریع بزرگ می‌شوی در حالی که من آرزو می‌کنم هر لحظه با تو بودن تا ابد ادامه داشته باشد