اجتماعی و سیاسی

طلاق به عنوان یکی از پدیده‌های اجتماعی و خانوادگی، همواره موضوعی حساس و پیچیده بوده است. در این متن، به بررسی علل و عوامل موثر در طلاق، به ویژه انحرافاتی که منجر به شکست روابط زناشویی می‌شوند، پرداخته خواهد شد.