نتایج جستجو: ارتش روسیه

بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی سلاح تهاجمی ARX160 ساخت ایتالیا در دست نیروهای ویژه ارتش روسیه دیده شده است. اطلاعاتی از نحوه رسیدن این سلاح به روسیه موجود نیست.