استان مازندران

رانندگان می‌توانند در طول زمان انسداد جاده چالوس برای سفر به استان مازندران از مسیر‌های جایگزین جاده آتشگاه - نوجان و آزادراه تهران شمال استفاده کنند.

در هفته گذشته چالوس استان مازندران با دو زلزله ۳ و ۳.۷ لرزید و در خوی استان آذربایجان‌غربی دو زلزله به بزرگی ۲.۷ و زلزله‌های ۲.۸،۲.۹ و ۴.۲ رخ داد.