نتایج جستجو: اسکناس ۵ هزار تومانی

باشگاه خبرنگاران جوان/سری سوم اسکناس ۵ هزار تومانی با طرح آرامگاه حافظ در پشت این اسکناس، توسط بانک مرکزی منتشر شد.