بازنشستگان تأمین اجتماعی

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی کشور گفت: تصمیم مهمی درخصوص ارائه لایحه دائمی‌شدن همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها گرفته شد.

مدیر سازمان تامین اجتماعی:در مرحله دوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان، حداقلی بگیری که ۳۰ سال خدمت کرده است و حقوقش یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است در فروردین جاری با احتساب یک همسر و دو فرزند حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان دریافت خواهد کرد