برق

امروزه افزایش تعداد وسایل الکترونیکی در هر خانه‌ای، این ضرورت را به وجود آورده که در هر اتاقی تعداد بیشتری نسبت به قبل از پریز استفاده شود.