نتایج جستجو: تخت جمشید

منیبان/ به تازگی فیلمی از پرش یکی از نوجوانان پارکور کار در فضای مجازی پخش شده که نشان می‌دهد این فرد بدون ممانعت درحال پریدن از روی ابنیه تاریخی مجموعه جهانی تخت جمشید است!