ترکیه

مهران غفوریان | مهران غفوریان در مهلا | مهران غفوریان در نقش مادر

همسر مهران غفوریان با انتشار عکسی جنجالی از خودش تو آینه آسانسور حسابی سوژه شد؛ چرا ؟ چون لباسی که آرزو خانوم پوشیده بودن اصلا مناسب نیست و این پوشش از خانم باوقاری مثل آرزو خانم بعید بوده.

صنعت فیلم سازی یک اسم واحد از بخش هایست که فیلم ها را توسط بازیگران ،کارگردان ها ، تهیه کنندگان و... تمامی دست اندرکارانی که یک فیلم را تولید و عرضه میکنند.