نتایج جستجو: تلفات چهارشنبه سوری

مدیر کل مدیریت بحران استانداری قزوین گفت: طبق آخرین آمار رئیس مرکز اورژانس کشور، تعداد مصدومان مرتبط با چهارشنبه آخر سال در قزوین تا به امروز ۸۰ نفر گزارش شده که نسبت به مدت مشابه قبل چهار برابر افزایش یافته است.