تومان

قیمت پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک دوست دوم مدل سال ۱۳۹۹ با ۲۵ هزار کیلومتر کارکرد مبلغ ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان در بازار خودرو قیمت گذاری شده است. قیمت پژو ۲۰۰۸ صفر کیلومتر نیز ۲ میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان شد.

در اولین ماه تابستان هزینه وام مسکن قفل شد. سه هفته است که هزینه هر کدام از اوراق تسهیلات بانک مسکن در مرز ۶۰ هزار تومان جابجا می شود. این عمل بازه نرخ سود وام مسکن را در مرز ۲۰.۸ درصد نگاه داشته و اتفاقی بی سابقه را در ماه های اخیر به ثبت رسانده است.