نتایج جستجو: جرم

​2 برادر که با همدستی مادرشان و با تشکیل یک شبکه خانوادگی 30 زن مسافر را به تله انداختند و در پژو نفره ای از آنها سرقت کردند پای میز محاکمه ایستادند.