نتایج جستجو: جمجمه سرطانی

نامه نیوز/این تصویر جمجه‌ی یک بیمار مبتلا به استئوسارکوماست! یک نوع سرطان که از سلول‌های استخوانی نشات میگره! دلیلش هم دقیق مشخص نیست احتمالا بخاطر جهش DNA سلول‌های درون استخوانی باشه. هم ارثیه هم اکتسابی