نتایج جستجو: حلزون

اگدانلا دوسا مانند بسیاری از مردم نیست که سگ یا گربه و حتی لاکپشت در خانه خود دارند او که اهل کراکوف لهستان است به یک حلزون آفریقایی علاقمند است.یک زن بیش از آنکه به حیوانات خانگی مرسوم از قبیل سگ و گربه علاقمند باشد یک حلزون غول پیکر آفریقایی در خانه خود دارد.

حلزون ها حیواناتی هستند که شبانه به مزرعه ها رفته و برگ ها را می خورند.کشاورزان همیشه به دنبال راهی برای خلاص شدن از این باغبان های شبانه بوده اند.

در کتاب های زیست شناسی تاکید شده که تنها گیاهان،بعضی آغازیان و بعضی باکتری ها توانایی فتوسنتز دارند، اما حلزونی مشاهده شده که عمل فتوسنتز انجام می دهد.