خانواده

​حوادث رکنا: نیلوفر دختر 17 ساله مشهدی به خاطر رفتارهای زشت و غیرمتعارف ناپدری اش به خانه خاله اش پناه برد و تازه آنجا بود که دست ناپدری برای همه رو شد.

یکی از مهم‌ترین جوانب زندگی انسان، توانایی ایجاد و حفظ روابط سالم و مثمر ثمر است، و این موضوع در مورد خانواده‌ها همچنان درست است. رابطه سالم خانوادگی بستری است که در آن عشق، احترام، حمایت و درک متقابل قرار دارد. این مقاله به بررسی چگونگی شکل‌گیری یک رابطه صحیح بین افراد خانواده می‌پردازد.

روزنامه ایران نوشت: روزی از روزها که پس از پایان درس از دانشگاه خارج می‌شدم ناگهان پسری بسیار زیبا با قامتی بلند و جذاب روبه‌رویم ظاهر شد. چنان به من خیره شده بود که گویا سال‌هاست مرا می‌شناسد.