خبر

پورعلی گنجی پس از بررسی‌های اولیه، در حالی از بیمارستان مرخص که محافظ گردن بسته بود. گردن او باید فعلا بدون حرکت و استراحت مطلق داشته باشد تا شرایط بهتری پیدا کند