نتایج جستجو: خداداد عزیزی

خبرورزشی/بازی یاران فردوسی پور و منتخب سرخابی هم پخش زنده نداشت اما فرض کنید این مسابقه از تلویزیون پخش می شد؛ در این صورت چه اتفاقی رخ می داد؟