نتایج جستجو: خودکشی

باشگاه خبرنگاران/مردی که از مرگ برادر خود به دلیل رابطه خوبی که با یکدیگر داشتند، بسیار ناراحت بود، اما یک روز هنگامی که داشت اشیایی را درون خودروی خود می‌گذاشت، شبح برادرش که چند ماه پیش خودکشی کرده بود را در حالتی سرگردان در نزدیکی خانه دید.