نتایج جستجو: درآمد

در یک گالری هنری در شهر کوپر اسلوونی مجسمه در آتش سوخته همسر رئیس جمهور آمریکا به نمایش درآمد. این مجسمه شامگاه چهارم ژوئیه همزمان با جشن استقلال آمریکا در زادگاه ملانیا در شهر سئونیتسا اسلوونی توسط افراد ناشناس به آتش کشیده شد.

رکنا: اگرچه در هر گوشه از راهروی طبقه دوم دادگاه خانواده همهمه‌ای برپا بود اما صدای مشاجره لفظی میان زوج جوان بیشتر از سایرین به گوش می‌رسید. مرد جوان رو به همسرش با صدای بلند گفت: پول ندارم. نداشتن می‌دونی چیه؟ پول ندارم بفهم.زن جوان هم بدون اندکی شرم از نگاه سنگین آدم‌هایی که حالا بیشتر از قبل به آنها نگاه می‌کردند فریاد زد: پول نداری نباید ازدواج می‌کردی! یک نفر به این مرد حالی کنه که وقتی نمی‌تونستی مخارج زندگی همسرت را تأمین کنی، مجرد می‌موندی!

حوادث رکنا:بعد از 20 سال زندگی عاشقانه، همسرم به گونه ای قلبم را شکست که دیگر حتی از حضورش در خانه هم خوشحال نیستم.