درآمد

فعالیت در شبکه‌های مجازی از جمله اینستاگرام امروزه با توجه بسیار زیادی از سوی مردم روبرو شده است برای مثال فعالیت در اینستاگرام امروزه به یکی از فعالیت‌های محبوب تبدیل شده و هر فردی در هر سنی در این شبکه فعالیت داشته و برخی از آنها نیز به کسب درآمد می‌پردازند .

حقوق مستمری‌بگیران | افزایش حقوق مستمری‌بگیران | افزایش حقوق مستمری‌بگیران

دولت برای کمک به نیازمندها و اقشار کم درآمد اقدام به پرداخت حقوق و واریزی های مختلف به مستمری بگیران کمیته امداد میکند.