درمان

چکیده : شپش سر جزو مشکلاتی است که داشتن استراتژی مناسب برای پیشگیری و در نهایت درمان آن می‌تواند کمک بسزایی در مدیریت آن داشته باشد. داشتن راهکار مناسب برای پیشگیری و درمان آن میتواند نکاتی داشته باشد که باید با آن‌ها آشنا شد.