دموکراسی

[شهروند]در سه ماهه سوم‌ سال 2020 بسیاری از کشورهای نیمکره شمالی از قرنطینه کووید-19 خارج می‌شوند. ازسرگیری فعالیت‌های اقتصادی در سایه تردید در مورد اعمال دوباره محدودیت‌ها به علت موج جدید شیوع آغاز می‌شود. بنابراین رشد اقتصاد در اروپا و بخش‌هایی از آسیا با سرعتی پایین درحال رشد خواهد بود، درحالی‌که اکثر کشورهای آمریکای جنوبی، آسیای جنوبی و کشورهای صحرای آفریقا همچنان با شرایط اقتصادی سختی درگیر خواهند بود.

شرکت در انتخابات فدرال در استرالیا طبق قانون اجباری است و هر کسی که بدون عذر در انتخابات شرکت نکند باید مبلغی جریمه بپردازد. این جریمه گاه به قدری زیاد می‌شود که شهروندان مجبور می‌شوند در انتخابات شرکت کنند.