دنیا جهانبخت کیست

اخبار / اخبار بازیگران / اخبار هنرمندان

دنیا جهانبخت عکس و فیلم جدیدی از خود را در فضای مجازی منتشر کرد. با توجه به ثروت نجومی دنیا در لندن او مورد توجه زنان و مردان انگلیسی قرار گرفته است به طوریکه خیلی از انگلیسی ها باور ندارند یک دختر بیکار ایرانی چنین ثروتی داشته باشد.