نتایج جستجو: دولت

تسنیم: درحالی که حداکثر قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ ۲۰۴۰۰ تومان و براساس اعلام انجمن پرورهش دهندگان نرخ این محصول بر اساس هزینه‌های تولید ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان است، در نتیجه بی کفایتی مسئولان و عدم حمایت از تولید قیمت این محصول به ۴۰ هزار تومان رسید.

یک کارشناس ارشد مسائل بین الملل، اظهار کرد: این احتمال وجود دارد که آمریکایی ها بر این تصور باشند که توافق با ایران در زمان دولت فعلی محاسنی دارد و در زمان دولت بعدی هم محاسنی داشته باشد، ولی در مجموع به نظر می رسد که تیم بایدن در رابطه با برجام حساب ویژه‌ای برای انتخابات ریاست جمهوری ایران باز نکرده است.

دبیرکل جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار درباره پیش بینی زمان پایان تأثیرپذیری بازار از شیوع کرونا گفت: باید سایه این بیماری از سر کشور کم شود. پیش بینی کردند، اوایل تیرماه وضعیت عادی می شود. البته قدرت خرید مردم هم پایین آمده که خود مزید بر علت شده است. امیدواریم دولت تدابیری بیاندیشد که تولید و اشتغال صدمه نخورد چون وقتی اشتغال نباشد، زندگی مردم اداره نخواهد شد.