رقابت

روزنامه ایران نوشت: روزی از روزها که پس از پایان درس از دانشگاه خارج می‌شدم ناگهان پسری بسیار زیبا با قامتی بلند و جذاب روبه‌رویم ظاهر شد. چنان به من خیره شده بود که گویا سال‌هاست مرا می‌شناسد.

حتی گلزنی با ارسال ضربات ایستگاهی غیر از مواردی نادر هم رویت نمی‌شود یا گل‌های خلاقانه مثل آنچه سعید صادقی در بازی رفت با هوادار زد هم تکرار نشده و البته پرسپولیس این فصل دنبال گلزنی با شوت از پشت محوطه جریمه غیر از مواردی نادر مثل بازی در سیرجان نبوده است.

یکی از رایج‌ترین اتفاقات در مشاغل سخت، سقوط برخی از تجهیزات و مواد مختلف بر روی پاها است. اگر کفش مورد نظر شما از ایمنی مناسبی برخوردار نباشد، قطعا پاهای شما با تهدید جدی مواجه خواهند شد.

نشان24 گزارش می‌دهد؛

اصولگرایان امید دارند همچنان روی دور برد بمانند و در مجلس آینده نیز فراکسیون اکثریت را تشکیل دهند اما نیل به این مقصود با چالش های جدی مواجه هستند.