رییس جمهور

رهبر معظم انقلاب اسلامی ۵ روز عزای عمومی اعلام کردند. بسیاری از کشورهای همسایه از جمله روسیه و پاکستان نیز عزای عمومی اعلام کردند. در این گزارش جزییات اخبار تعطیلی در پی شهادت رییس جمهور و همراهان را بخوانید.​

جلسه فوق العاده هیات دولت در پی شهادت رییس جمهور درحال برگزاری است. برخی از کانال‌های فضای مجازی از اعلام یک هفته عزای عمومی و سه روز تعطیلات رسمی خبر می‌دهند​

برخی تحلیلگران و رصدگران مسایل سیاسی ، روزهای اخیر را به دو سال آخر دولت محمود احمدی نژاد در حوزه سیاست خارجی شباهت می دهند.

یک چهره سیاسی اصولگرا عنوان کرد: برخی اصرار دارند نیروی مورد نظر آنها از سوی رئیس جمهور معرفی شود مثل فشارهایی که امروز روی وزیر اطلاعات وارد می شود که فشارهای جریانی و سلیقه ای و سیاسی است.