زمستان

امروزه اینستاگرام نیز تبدیل به یک فضا برای خرید و فروش محصولات شده است. کافی است برای اثبات این مسئله هشتگ خرید لباس را در این شبکه اجتماعی جستجو کنید.

قرار است دو خودروسازی بزرگ کشور هر کدام یک خودرو جدید به بازار عرضه کنند، همچنین شرکت‌هایی که با خودروسازی‌های خارجی همکاری می‌کنند از ورود خودروهای جدید خبر می‌دهند.