نتایج جستجو: سارق حرفه ای

پلیس مشهد بار دیگر اقتدار خود را در مبارزه گسترده با سارقان اموال مردم در حالی به رخ کشید که راننده سوار بر خودروی سرقتی پس از چندین کیلومتر فرار جنون آمیز! با شلیک گلوله نیرو‌های انتظامی مجروح و دستگیر شد.