نتایج جستجو: سالارخان

مردی به نام محمود.ش که با نام مستعار سالارخان صفحه های مجازی متعدد در زمینه شکار غیرمجاز و انتشار تصاویر کشتار حیوانات راه‌اندازی کرده بود، توسط پلیس فتا دستگیر شد. این مرد سردسته‌ اصلی یک گروه نشر محتوای مجرمانه درخصوص کشتار حیوانات است.