شتر

شتر یکی از حیوانات عجیب الخلقه خداوند است که توانایی های زیادی دارد. این حیوان از زمان قدیم تا به امروز محبوبیت خاصی دارد.

تصویری در یکی از شبکه‌های اجتماعی مورد توجه کاربران قرار گرفته که نشان می‌دهد یک شتر وارد آشپزخانه خوابگاه پسران دانشگاه هرمزگان شده است. اما بیشتر از آنکه ورود شتر به آشپزخانه خوابگاه برای کاربران جالب باشد، کپسول‌های گازِ زیر اجاق‌ها توجه آنها را به خود جلب کرده است؛ اینکه منطقه‌ای که دانشگاه معتبر هرمزگان در آن قرار دارد، هنوز گازرسانی نشده است!

روزیاتو/ سوفی مترسون ۳۲ ساله بعد از تجربه کار ۵ ساله اش که مستقیما با شترهای سر و کار داشت تصمیم گرفت که سفر پرماجرایش را در خاک استرالیا آغاز کند و در این سفر کسی او را همراهی نخواهد کرد جز حیواناتی که در این مدت با آنها اخت گرفته است.