شناسنامه

شناسنامه

اکنون ۳۴ میلیون نفر در کشور دارای شناسنامه دست‌نویس (جلد قرمز) هستند که با اجرای طرح متمرکزسازی چاپ و صدور شناسنامه از سوی سازمان ثبت احوال کشور، زمینه تعویض شناسنامه‌های قدیمی به مکانیزه تسریع خواهد شد.

رییس سازمان ثبت احوال کشور گفت: با اجرای طرح متمرکز سازی چاپ و صدور شناسنامه، زمینه تعویض ۳۴ میلیون شناسنامه فراهم خواهد شد.​

مدیرکل ثبت احوال استان قزوین آخرین مهلت برای تعویض شناسنامه جلد قرمز را تا پایان سال جاری اعلام کرد و گفت: دارندگان این شناسنامه‌ها در اسرع وقت باید اقدام به تعویض شناسنامه‌های خود کنند.​

«یکی از سیاست‌ها و برنامه‌های این سازمان تعویض این شناسنامه‌ها است، در همین راستا بانک مرکزی باید به عنوان متولی چاپ شناسنامه خام به ما کمک کند و برخی نهاد‌های نظارتی نیز که در تجدید چاپ همکاری دارند به ما کمک کنند تا تعویض این شناسنامه‌ها هرچه سریعتر انجام دهند.»