نتایج جستجو: صربستان

میانگین قد در کشورهایی مثل هلند، مونته‌نگرو، دانمارک و نروژ بیشتر از 180 سانتی‌متر و در کشورهای اندونزی، بولیوی، فیلیپین و ویتنام کمتر از 162 سانتی‌متر است. عواملی مثل تغذیه و ورزش در افزایش قد موثر است.