نتایج جستجو: عصر جدید خارجی

سید بشیر حسینی از داوران عصرجدید با خواندن قسمتی از آهنگ سیاوش قمیشی شب گذشته در برنامه عصرجدید جنجال به پاکرد و سوژه رسانه ها شد.

در بخشی از برنامه عظیمی نژاد جویای حال دندان بشیر حسینی شد و به خاطره جالبی اشاره کرد و گفت: یک بار یکی از دوستانم از دندانپزشکی آمده بود، اما دندان درد او ادامه داشت و من ریشه آن را برداشتم!