علی‌اکبر طوفان‌پناه

علی‌اکبر طوفان‌پناه

علی‌اکبر طوفان‌پناه بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون به کما رفت.