علی لاریجانی کیست

علی لاریجانی

بسیاری از ناظران، خواه موافق و خواه مخالف لاریجانی، مهم‌ترین مساله در شرایط فعلی برای علی لاریجانی را مساله صلاحیت وی عنوان می‌کنند.