فضای مجازی

مهدی پزشکیان پسر کوچک مسعود پزشکیان است که هم اکنون دارای مدرک دکتری رشته برق است و در شرکت ایرانسل تبریز مشغول بکار است.فیلم بیل زدن مهدی پزشکیان بر سر زمین کشاورزی در فضای مجازی مورد توجه کاربران قرار گرفته است.