نتایج جستجو: فیل

فیل های بااستعدادی در تایلند با کمک خرطوم هایشان تابلوهای نقاشی خلق می کنند. نتیجه تلاش های این فیل ها هر کدام تا 1300 پوند فروخته شده اند.

همشهری/ فیل‌ها در حاشیه بندر الوویل در سری‌لانکا در میان انبوه زباله‌ها که در میان زیستگاه‌هشان قرار دارد، به دنبال غذا می‌گردند.