نتایج جستجو: قیمت اجاره خانه‌

به‌رغم شروع کاهش سطح قیمت‌های پیشنهادی فروش آپارتمان در بازار معاملات مسکن شهر تهران در مناطق مختلف از جمله مناطق مصرفی، سطح اجاره‌بهای پیشنهادی مالکان به مستاجران نسبت به ماه‌های قبل تغییر محسوسی نداشته است.