قیمت برنج ایرانی

اخبار / اخبار اقتصادی / اخبار قیمت برنج ایرانی

برنج از جمله اقلام اساسی است که در ماههای اخیر رشد قیمت آن مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. رصد و پایش قیمت اقلام اساسی در ۱۲ ماه منتهی به اسفند سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان دهنده آن است که در میان کالای پر مصرف بازار کشور «برنج طارم» و «برنج هاشمی» به ترتیب رشدی ۱۲۱ تا ۱۲۰ درصدی داشته اند.