نتایج جستجو: قیمت روغن

ایلنا/مدیرکل دفتر امور بازرگانی وزارت صمت اظهار داشت: قیمت مصوب مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان بوده اما متوسط قیمت بازار در کشور بیش از ۲۴ هزار تومان و در سطح تهران بیش از ۳۰ هزار تومان است. این قیمت‌ها دست کم ۲۰ درصد از قیمت مصوب بیشتر است.