نتایج جستجو: ماشین زمان

باشگاه خبرنگاران/ ساعت ساز قدیمی بغدادی که مغازه او به دلیل داشتن ساعت های عتیقه به عنوان یک ماشین زمان معروف شده نظر مشتریان را به خود جلب کرده است.