مالیات

با توجه به اطلاعیه قبلی، تغییراتی در زمان پرداخت یارانه کمک معیشتی اعلام شده است. بر اساس این تغییرات، یارانه مرحله ۱۶۰ بر اساس دهک‌بندی اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از ۲۵ و ۳۰ هر ماه به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های یکم تا سوم کل کشور واریز خواهد شد و از ساعت ۲۴ فرداشب قابل برداشت است. برای بسیاری از افراد، این یارانه مبلغی مهم است که برای زندگی خود حساب می‌کنند.