محمد صادقی

محمد صادقی، بازیگر نقش بن‌مطیع در «مختارنامه» با اشاره به اینکه ساخت این سریال، مشکل، پیچیده و زمانبر بود، گفت: «برای نقش عمر سعد با چند بازیگر و از جمله من گفت‌وگو شد که در نهایت مهدی فخیم‌زاده این نقش را با شایستگی ایفا کرد.»