نتایج جستجو: مرد

توئیت پرس نوشت: خاگندرا تاپا ماگار 65 سانتی‌متری امروز بر اثر ابتلا به ذات الریه در بیمارستانی در نپال درگذشت. بر اساس اسناد گینس او کوتاه قدترین مرد جهان بود که قادر به راه رفتن بود.

حوادث رکنا: مرد میانسال که به‌خاطر سوء‌ظن به همسرش در اقدامی هولناک او را به‌همراه مادرزن خود و مردی غریبه به قتل رسانده بود با رأی قضات دادگاه کیفری به اتهام سه فقره قتل عمد به 3 بار قصاص محکوم شد.

جوان سابقه داری که با نقاب خواستگاری در فضا‌های مجازی، زنان بیوه و مطلقه را سرکیسه می‌کرد و اموال آن‌ها را می‌ربود، درحالی با تلاش شبانه روزی نیرو‌های کلانتری نجفی مشهد در پنجه عدالت گرفتار شد که طی ۲۴ ساعت زنان زیادی، این خواستگارنمای پژوسوار را شناسایی کرده اند!