نتایج جستجو: مریم امیرجلالی

مریم امیرجلالی با انتشار این عکس نوشت: بفرمائین شام ایرانی باکارگردان بااخلاق وکاربلداقای سعیدابوطالب وعکاسی‌بسیار خوب سرکارخانم سیمیرا بختیاری وسپاس فرا وان ازگروه خوب پروژه

مریم امیرجلالی با انتشار این عکس نوشت: سر آدم درد میگیره از این پیامهای ‌بی محتوا از این قضاوتهای بیجا بکجا داریم میرم از خواب بیدار بشید‌ انقدر بهم بی احترامی نکنید با این همه مشکلات هنوز بخودتون نیامدیدن؟