معاون

بر اساس تفاهمنامه معاونت توسعه روستایی روستایی و مناطق محروم کشور با معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، وام اشتغال ۲۰۰ میلیون‌تومانی به زوجین روستایی متولد دهه ۶۰ با بهره بانکی چهار درصد امسال پرداخت می شود.

کانون کارگران ساختمانی کشور دو سال بلاتکلیف است و انجمن‌های صنفی نیز به نوعی از حیز انتفاع ساقط شده‌اند. در دوره‌های قبل حدود یک میلیون بیمه شده ساختمانی داشتیم اما متأسفانه تمام این اندوخته‌ها و تلاش‌ها برای بیمه کارگران ساختمانی از بین رفته است. در حال حاضر تعداد بیمه شدگان ساختمانی کمتر از ۶۰۰هزار نفراست.