مهناز افشار

اخبار / اخبار بازیگران / اخبار هنرمندان

​مهناز افشار که بعد از مهاجرت کشف لباس کرد اما به کلی کشف حجاب نکرده بود تا اینکه شوهرش در دادگاه ایران تبرئه شد و انگار منتظر چنین روزی بود و حالا کاملا کشف لباس و حجاب کرده است.

اخبار / اخبار بازیگران / اخبار هنرمندان

عکس مهناز افشار آن هم با شلوارک وسط خیابان نشان می دهد که او قید ایران آمدن را زده است چرا که طبق قوانین ایران این اقدام ممنوعه است.