موبایل

پسری ۲۲ ساله که هافبک یکی از تیم های فوتبال نوجوانان بود، به خاطر تجربه هیجان، تبدیل به سارق موبایل قاپ شد.