نتایج جستجو: مگس

ایران/باستان شناسان از کشف فسیل مگس ۴۷ میلیون ساله ای خبر دادند که مواد درون معده اش نشان می دهد که در گرده افشانی گیاهان تاثیر بسیار زیادی داشته است.

ایسنا/نماینده مردم رشت در مجلس از هجوم مگس‌ها به منازل مسکونی مردم در سراوان رشت و روستا‌های اطراف خبر داد و گفت: علت این پدیده تجمیع زباله در سایت زباله سراوان و تولید شیرآبه‌های سمی است.

آفرینش هیچ موجودی بدون حکمت نیست مگس یکی از حشراتیست که هرکسی با دیدن مزاحمت هایش به این فکر می کند که چرا خداوند همچین موجودی خلق کرده است.